Tập huấn Cán sự lớp

Buổi tập huấn sẽ trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cần thiết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong vai trò cán sự.

Thời gian: 15:00 - 16:20 ngày 24/8/2018

Địa điểm: Hội trường

TRƯỜNG THCS & THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn