Tiếp đón đoàn dự thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc Gia

Đoàn các trường tham dự kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia sẽ đến tham quan, tìm hiểu về các hoạt động học tập và giảng dạy tại trường Đinh Thiện Lý. 

Thời gian: Thứ Hai, ngày 18/3/2019

Địa điểm; trường Đinh Thiện Lý

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn