Triển lãm sản phẩm học tập

Triển lãm sản phẩm học tập là dịp để học sinh trưng bày và giới thiệu cho toàn thể học sinh trong trường về những thành quả học tập mang tính trải nghiệm sáng tạo của mình như: làm dự án, nghiên cứu khoa học, bài tập lớn trong nhiều lĩnh vực.

Địa điểm: Sân trường

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn