Trường Đinh Thiện Lý tổ chức kỷ niệm 8 năm thành lập

Hướng tới kỷ niệm 8 năm thành lập (2007 – 2015) sáng 21/09, trường Đinh Thiện Lý sẽ tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng “ Tự hào LSTS”.

 

Mỗi lớp sẽ cử đại diện của lớp tham gia cuộc thi, trả lời các câu hỏi về lịch sử hình thành và phát triển của nhà trường.

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn