Thông Báo

15 05 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc thay đổi thời gian đăng ký dự tuyển và nộp hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021.

13 05 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Quý Phụ huynh và học sinh về việc thay đổi thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021.
Thông tin cụ thể như sau:

12 05 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh về chủ trương nhận học sinh chuyển trường đến học kỳ 1, năm học 2020-2021 tại trường Đinh Thiện Lý.

12 05 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo về chương trình tham quan, tìm hiểu trường Đinh Thiện Lý trước kỳ tuyển sinh năm học 2020 - 2021 dành cho Quý Phụ huynh tổ chức vào cuối tháng 5 và trong tháng 6/2020 tại trường Đinh Thiện Lý.

11 05 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Quý Phụ huynh và học sinh về việc học tập của học sinh từ ngày 08/5/2020.

17 04 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Quý Phụ huynh và học sinh về việc học tập của học sinh từ ngày 20/4 đến 24/4/2020.

01 04 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Quý Phụ huynh và học sinh về việc học tập của học sinh trong thời gian tạm ngưng đến trường 02 tuần (Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 17/4/2020).

19 03 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Quý Phụ huynh và học sinh về việc học tập của học sinh trong thời gian tạm ngưng đến trường 02 tuần (Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 05/4/2020)

13 03 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Quý Phụ huynh và học sinh về việc học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 05/4/2020.

07 03 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Quý Phụ huynh và học sinh lớp 12 về việc đi học trở lại từ ngày 09/03/2020.

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn