Thông Báo

05 08 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Quý Phụ huynh và học sinh về việc đảm bảo an toàn sức khỏe khi đến nhận đồng phục năm học 2020-2021 tại trường Đinh Thiện Lý từ ngày 06/8 đến 14/8/2020.

27 07 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh về việc đăng ký lớp tự chọn và câu lạc bộ dành cho khối 6, năm học 2020-2021. Cụ thể như sau: 

06 07 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh về việc đăng ký lớp tự chọn và câu lạc bộ năm học 2020-2021. Cụ thể như sau: 

18 06 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến học sinh về việc tuyển thành viên các câu lạc bộ đặc thù học kỳ 1, năm học 2020-2021, với thông tin cụ thể như sau: 

10 06 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Quý Phụ huynh đối với nhà trường thông qua việc đăng ký tham gia Chương trình tham quan, tìm hiểu trường Đinh Thiện Lý trước kỳ tuyển sinh năm học 2020-2021 do nhà trường tổ chức.

15 05 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc thay đổi thời gian đăng ký dự tuyển và nộp hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021.

13 05 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Quý Phụ huynh và học sinh về việc thay đổi thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021.
Thông tin cụ thể như sau:

12 05 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh về chủ trương nhận học sinh chuyển trường đến học kỳ 1, năm học 2020-2021 tại trường Đinh Thiện Lý.

12 05 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo về chương trình tham quan, tìm hiểu trường Đinh Thiện Lý trước kỳ tuyển sinh năm học 2020 - 2021 dành cho Quý Phụ huynh tổ chức vào cuối tháng 5 và trong tháng 6/2020 tại trường Đinh Thiện Lý.

11 05 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Quý Phụ huynh và học sinh về việc học tập của học sinh từ ngày 08/5/2020.

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn