Thông Báo

17 02 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Quý Phụ huynh và học sinh về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học đến hết ngày 29/02/2020 theo chỉ đạo tại công văn 544/UBND-VX ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

08 02 2020
Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học tại trường đến hết ngày 16 tháng 02 năm 2020 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhà trường rất mong Quý Phụ huynh hợp tác để cùng ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng thông qua vệ sinh phòng chống dịch bệnh đúng cách, hạn chế cho học sinh đến chỗ đông người, đưa ngay học sinh đến cơ sở y tế thăm khám khi học sinh có triệu chứng ho, sốt, khó thở,... đồng thời thông báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm khi học sinh có vấn đề về sức khỏe. 
Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo việc học tập của học sinh không bị gián đoạn và các em học sinh vẫn có thể sử dụng thời gian tạm ngưng đến trường vào việc học tập ở nhà một cách hiệu quả, nhà trường yêu cầu học sinh tham gia các lớp học trực tuyến (trên ứng dụng Canvas) theo đúng thời khóa biểu chính khóa áp dụng từ ngày 03/02/2020.
 
25 03 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo về chương trình tham quan, tìm hiểu trường Đinh Thiện Lý trước kỳ tuyển sinh năm học 2020 - 2021 dành cho Quý Phụ huynh.

13 01 2020

Trường Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Lễ Sơ kết học kỳ 1, năm học 2019 - 2020 cụ thể như sau:

09 12 2012

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo chủ trương tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021 như sau:

28 11 2019

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh về việc đăng ký lớp tự chọn và câu lạc bộ trong học kì 2, năm học 2019-2020

19 11 2019

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh lịch kiểm tra tập trung học kì 1, năm học 2019-2020.

23 10 2019

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh về chủ trương nhận học sinh chuyển trường đến từ học kì 2, năm học 2019-2020 tại trường Đinh Thiện Lý.

05 09 2019

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo chủ trương tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 như sau:

20 06 2019

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh về việc đăng ký lớp tự chọn và câu lạc bộ trong học kì 1, năm học 2019-2020. Cụ thể như sau:

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn