Thông Báo

25 03 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo về chương trình tham quan, tìm hiểu trường Đinh Thiện Lý trước kỳ tuyển sinh năm học 2020 - 2021 dành cho Quý Phụ huynh.

13 01 2020

Trường Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Lễ Sơ kết học kỳ 1, năm học 2019 - 2020 cụ thể như sau:

09 12 2012

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo chủ trương tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021 như sau:

28 11 2019

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh về việc đăng ký lớp tự chọn và câu lạc bộ trong học kì 2, năm học 2019-2020

19 11 2019

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh lịch kiểm tra tập trung học kì 1, năm học 2019-2020.

23 10 2019

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh về chủ trương nhận học sinh chuyển trường đến từ học kì 2, năm học 2019-2020 tại trường Đinh Thiện Lý.

05 09 2019

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo chủ trương tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 như sau:

20 06 2019

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh về việc đăng ký lớp tự chọn và câu lạc bộ trong học kì 1, năm học 2019-2020. Cụ thể như sau:

04 05 2019

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về chương trình khóa hè LSTS 2019, với nhiều trải nghiệm bổ ích dành cho học sinh từ khối 6 đến khối 10.

03 05 2019

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo về thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2019-2020:

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn