Thông Báo

20 04 2018

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về chương trình khóa hè LSTS 2018.

12 04 2018

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh lịch trình xe đưa rước học sinh từ ngày 16/4 đến 02/5/2018 như sau:

12 04 2018

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo và mời học sinh đã tốt nghiệp THCS năm 2017 đến nhận Bằng tốt nghiệp.

28 11 2017

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh lịch xe đưa rước học sinh từ ngày 14/12 đến 29/12/2017.

12 11 2017

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh lịch kiểm tra tập trung học kì 1, năm học 2017-2018.

12 11 2017

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo chủ trương tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 như sau:

12 11 2017

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo chủ trương tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018-2019 như sau:

20 04 2017

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Quý phụ huynh và học sinh về lịch trình tuyển sinh năm học 2017-2018.

01 04 2017

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo và mời toàn thể học sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2016 đến nhận Bằng tốt nghiệp.

20 03 2017

Trường THCS&THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh về chủ trương tuyển sinh cho năm học 2017-2018.

TRƯỜNG THCS & THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn