Thông Báo

13 03 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Quý Phụ huynh và học sinh về việc học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 05/4/2020.

07 03 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Quý Phụ huynh và học sinh lớp 12 về việc đi học trở lại từ ngày 09/03/2020.

29 02 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Quý Phụ huynh và học sinh về việc học sinh tiếp tục nghỉ học từ ngày 02/3/2020.

28 02 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Quý Phụ huynh và học sinh về tình hình chuẩn bị và ứng phó khi học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ học do bệnh Covid-19.

21 02 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo và mời học sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2019 đến nhận Bằng tốt nghiệp THPT.

21 02 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo và mời học sinh đã tốt nghiệp THCS năm 2018 đến nhận Bằng tốt nghiệp THCS.

17 02 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Quý Phụ huynh và học sinh về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học đến hết ngày 29/02/2020 theo chỉ đạo tại công văn 544/UBND-VX ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

08 02 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học tại trường đến hết ngày 16 tháng 02 năm 2020 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

13 01 2020

Trường Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Lễ Sơ kết học kỳ 1, năm học 2019 - 2020 cụ thể như sau:

15 12 2019

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo về chương trình tham quan, tìm hiểu trường Đinh Thiện Lý trước kỳ tuyển sinh năm học 2020 - 2021 dành cho Quý Phụ huynh.

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn