Thông Báo

19 11 2019

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh lịch kiểm tra tập trung học kì 1, năm học 2019-2020.

23 10 2019

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh về chủ trương nhận học sinh chuyển trường đến từ học kì 2, năm học 2019-2020 tại trường Đinh Thiện Lý.

23 08 2019

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo chủ trương tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 như sau:

20 06 2019

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh về việc đăng ký lớp tự chọn và câu lạc bộ trong học kì 1, năm học 2019-2020. Cụ thể như sau:

04 05 2019

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về chương trình khóa hè LSTS 2019, với nhiều trải nghiệm bổ ích dành cho học sinh từ khối 6 đến khối 10.

03 05 2019

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo về thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2019-2020:

26 03 2019

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh về chủ trương nhận học sinh chuyển trường đến học lớp 7, 8, 9, 11 trong học kỳ 1, năm học 2019-2020 tại trường Đinh Thiện Lý.

19 03 2019

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh lịch kiểm tra tập trung học kì 2, năm học 2018-2019.

12 03 2019

Chương trình học bổng hiếu học Lawrence S. Ting dành cho học sinh trên toàn quốc tham gia dự tuyển vào lớp 6, 10 trường Đinh Thiện Lý năm học 2019-2020.

23 01 2019

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh lịch kiểm tra tập trung giữa học kì 2, năm học 2018-2019 như sau:

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn