Thông Báo

28 11 2017

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh lịch xe đưa rước học sinh từ ngày 14/12 đến 29/12/2017.

12 11 2017

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh lịch kiểm tra tập trung học kì 1, năm học 2017-2018.

12 11 2017

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo chủ trương tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 như sau:

12 11 2017

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo chủ trương tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018-2019 như sau:

20 04 2017

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Quý phụ huynh và học sinh về lịch trình tuyển sinh năm học 2017-2018.

01 04 2017

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo và mời toàn thể học sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2016 đến nhận Bằng tốt nghiệp.

20 03 2017

Trường THCS&THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh về chủ trương tuyển sinh cho năm học 2017-2018.

20 05 2016

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh tiêu chí xét trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2016-2017.

02 05 2016

Căn cứ kết quả xét tốt nghiệp THCS năm học 2015-2016, kết quả học tập, rèn luyện năm lớp 8, 9 và nguyện vọng của học sinh, trường Đinh Thiện Lý xin trân trọng thông báo danh sách 107 học sinh đủ điều kiện được tuyển thẳng vào lớp 10 năm học 2016-2017.

01 04 2016

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh lịch kiểm tra tập trung học kì 2, năm học 2015-2016.

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn