Thông Báo

01 04 2015

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo danh sách 51 học sinh lớp 9 năm học 2014-2015 có kết quả tốt nghiệp THCS đạt loại Giỏi.

05 09 2015

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh lịch kiểm tra tập trung giữa học kỳ 1 năm học 2015-2016 của học sinh cụ thể như sau:

01 11 2015

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh lịch kiểm tra tập trung học kỳ 1 năm học 2015-2016.

TRƯỜNG THCS & THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn