Đăng ký lớp tự chọn học kì 1 - Năm học 2018-2019

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh về việc đăng ký lớp tự chọn cho học kì 1, năm học 2018-2019.

Học sinh tham khảo danh sách các môn học và đăng kí môn tự chọn theo yêu cầu của từng khối. Sau khi hết thời gian đăng ký (trừ trường hợp lớp bị hủy hoặc vì lý do sức khỏe), học sinh không được đổi môn đã chọn.

Thời gian đăng ký: từ 8:00 ngày 18/7/2018 đến 16:30 ngày 23/7/2018

Quý phụ huynh và học sinh xem chi tiết THÔNG BÁOHƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ tại đây

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn