Thông báo về việc nhận học sinh chuyển đến trường Đinh Thiện Lý năm học 2018-2019

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh về việc nhận học sinh chuyển trường đến học lớp 7,8,9,11 năm học 2018-2019 tại trường Đinh Thiện Lý.

Học sinh đạt các điều kiện theo quy định của nhà trường, vui lòng nộp hồ sơ cho BAN TUYỂN SINH – tại Phòng A109 trong khoảng thời gian từ ngày 08 đến ngày 15 tháng 6 năm 2018 để tham gia xét tuyển.

Chi tiết xem tại đây

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn