Thông báo về việc trở lại trường học tập của học sinh từ ngày 08/5/2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Quý Phụ huynh và học sinh về việc học tập của học sinh từ ngày 08/5/2020.

Căn cứ Kế hoạch số 1221/KH-GDĐT-VP ngày 29/4/2020 của Sở Giáo dục – Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức cho học sinh học trở lại và Thông báo số 66/TB-THCSTHPTĐTL ngày 29/4/2020 của Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý về việc trở lại trường học tập và các yêu cầu phối hợp nhằm đảm bảo an toàn trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19 kể từ ngày 04/5/2020. Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Quý Phụ huynh và học sinh về việc học tập kể từ ngày 08/5/2020.

Chi tiết xem tại đây

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn