Trường Đinh Thiện Lý thông báo chủ trương tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo chủ trương tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 như sau:

  1. Chỉ tiêu: Dự kiến 04 lớp. Sĩ số mỗi lớp tối đa 36 học sinh.
  2. Loại hình lớp: Lớp 10 Ban Cơ bản
  3. Thời gian nhận hồ sơ:
  • Đợt 1: Xét tuyển thẳng.

Áp dụng đối với học sinh tốt nghiệp THCS tại trường Đinh Thiện Lý và đạt các điều kiện tuyển thẳng theo quy định của trường. Học sinh thuộc trường hợp này cần điền Đơn xin tuyển thẳng vào lớp10 (Mẫu của nhà trường) và nộp cho trường trong khoảng thời gian từ ngày 02/01 - 16/01/2019.

  • Đợt 2: Xét bổ sung (Nếu còn chỉ tiêu):

Áp dụng đối với học sinh tốt nghiệp THCS tại trường Đinh Thiện Lý, không đạt các điều kiện tuyển thẳng nhưng đạt các điều kiện xin xét tuyển vào lớp 10 và chỉ có duy nhất nguyện vọng được học tập tại trường Đinh Thiện Lý. Học sinh thuộc trường hợp này sẽ nộp Đơn xin nhập học lớp 10 (Mẫu của nhà trường) từ ngày 17/4 - 23/4/2019.

  • Đợt 3: Xét bổ sung (Nếu còn chỉ tiêu sau khi xét đợt 2):

Áp dụng đối với các trường hợp đủ điều kiện nộp hồ sơ xin xét tuyển vào lớp 10 theo quy định của trường. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 07/6 - 14/6/2019.

  1. Thời gian công bố kết quả trúng tuyển:

Trường Đinh Thiện Lý sẽ công bố kết quả trúng tuyển các đợt xét tuyển vào các ngày sau:

  • Ngày 08/5/2019: Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 và đợt 2.
  • Ngày 27/6/2019: Công bố kết quả trúng tuyển đợt 3.

Chi tiết xem tại đây

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn