Trường Đinh Thiện Lý thông báo chủ trương tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo chủ trương tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020 như sau:

  1. Chỉ tiêu: Dự kiến 07 lớp. Sĩ số mỗi lớp tối đa 36 học sinh.
  2. Đối tượng và điều kiện dự tuyển: Học sinh đã hoàn thành bậc Tiểu học và nằm trong độ tuổi quy định, có tổng điểm kiểm tra của hai môn tiếng Việt và Toán cuối năm lớp 4 và cuối năm lớp 5 đạt từ 36 điểm trở lên.
  3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 30/5 - 06/6/2019
  4. Thời gian công bố kết quả:

Trường Đinh Thiện Lý dự kiến sẽ công bố và thông báo kết quả trúng tuyển chính thức cho học sinh vào các ngày sau:

  • 12/6/2019: công bố kết quả trúng tuyển nhóm đối tượng 1
  • 20/6/2019: công bố kết quả trúng tuyển nhóm đối tượng 2
  • 26/6 - 10/7/2019: thông báo kết quả trúng tuyển bổ sung (nếu có)

Chi tiết xem tại đây

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn