Trường Đinh Thiện Lý thông báo chủ trương tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo chủ trương tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020 như sau:

  1. Chỉ tiêu: Dự kiến 07 lớp. Sĩ số mỗi lớp tối đa 36 học sinh.
  2. Đối tượng và điều kiện dự tuyển: Học sinh đã hoàn thành bậc Tiểu học và nằm trong độ tuổi quy định, có tổng điểm kiểm tra của hai môn tiếng Việt và Toán cuối năm lớp 4 và cuối năm lớp 5 đạt từ 36 điểm trở lên.
  3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 30/5 - 06/6/2019
  4. Thời gian công bố kết quả:

Trường Đinh Thiện Lý dự kiến sẽ công bố và thông báo kết quả trúng tuyển chính thức cho học sinh vào các ngày sau:

  • 12/6/2019: công bố kết quả trúng tuyển nhóm đối tượng 1
  • 20/6/2019: công bố kết quả trúng tuyển nhóm đối tượng 2
  • 26/6 - 10/7/2019: thông báo kết quả trúng tuyển bổ sung (nếu có)

Chi tiết xem tại đây

TRƯỜNG THCS & THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn