[Năm học 2017-2018] Thực đơn tuần 32 (từ 05.3.2018 đến 11.3.2018)

THUC DON TUAN 32 05.3 11.3

TRƯỜNG THCS & THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn