[Năm học 2017-2018] Thực đơn tuần 36 (từ 02.4.2018 đến 08.4.2018)

THUC DON TUAN 36 02.4 08.4

TRƯỜNG THCS & THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn