[Năm học 2017-2018] Thực đơn tuần 40 (từ 02.5.2018 đến 06.5.2018)

THUC DON TUAN 40 02.5 06.5

 

TRƯỜNG THCS & THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn