[Năm học 2017-2018] Thực đơn tuần 41 (từ 07.5.2018 đến 13.5.2018)

THUC DON TUAN 41 07.5 13.5

TRƯỜNG THCS & THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn