[Năm học 2018-2019] Thực đơn tuần 10 (từ 01.10.2018 đến 07.10.2018)

THUC DON TUAN 10 01.10 07.10 20182019

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn