[Năm học 2018-2019] Thực đơn tuần 18 (từ 26.11.2018 đến 02.12.2018)

THUC DON TUAN 18 26.11 02.12 20182019

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn