[Năm học 2018-2019] Thực đơn tuần 19 (từ 03.12.2018 đến 09.12.2018)

THUC DON TUAN 19 03.12 09.12 20182019

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn