[Năm học 2018-2019] Thực đơn tuần 23 (từ 01.01.2019 đến 06.01.2019)

THUC DON TUAN 23 01.01 06.01 20182019

TRƯỜNG THCS & THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn