[Năm học 2018-2019] Thực đơn tuần 23 (từ 01.01.2019 đến 06.01.2019)

THUC DON TUAN 23 01.01 06.01 20182019

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn