[Năm học 2018-2019] Thực đơn tuần 24 (từ 07.01.2019 đến 13.01.2019)

THUC DON TUAN 24 07.01 13.01 20182019

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn