[Năm học 2018-2019] Thực đơn tuần 26 (từ 21.01.2019 đến 27.01.2019)

THUC DON TUAN 26 21.01 27.01 20182019

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn