[Năm học 2018-2019] Thực đơn tuần 30 (từ 25.02.2019 đến 03.03.2019)

THUC DON TUAN 30 25.02 03.03 20182019

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn