[Năm học 2018-2019] Thực đơn tuần 31 (từ 04.03.2019 đến 10.03.2019)

THUC DON TUAN 31 04.03 10.03 20182019

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn