[Năm học 2019-2020] Thực đơn tuần 01 (từ 05.08.2019 đến 11.08.2019)

THUC DON TUAN 1 05.8 11.8 20192020 p001

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn