Chuyên đề Phát triển tư duy phản biện và sáng tạo trong Toán học

Chiều ngày 25/2/2019, trường Đinh Thiện Lý đã tổ chức chuyên đề Phát triển tư duy phản biện và sáng tạo trong Toán học cùng chuyên gia đến từ Đại học Waterloo.

Tham gia buổi chuyên đề, giáo viên và học sinh Đinh Thiện Lý đã được hướng dẫn các phương pháp, cách thức tiếp cận vấn đề cũng như các công cụ, kỹ năng nhằm giải quyết các vấn đề Toán học theo hướng tư duy phản biện và sáng tạo.

Sự có mặt của chuyên gia đến từ Đại học Waterloo còn tạo cơ hội giúp học sinh Đinh Thiện Lý tìm hiểu các ngành nghề liên quan đến Toán học, Khoa học máy tính và các thông tin về chương trình học, cơ hội học tập tại trường Đại học Waterloo.

25.2.2019 chuyen de toan hoc 4

25.2.2019 chuyen de toan hoc 4

Học sinh Đinh Thiện Lý tham gia chuyên đề

25.2.2019 chuyen de toan hoc 4

25.2.2019 chuyen de toan hoc 4

Giao lưu cùng chuyên gia đến từ Đại học Waterloo

TRƯỜNG THCS & THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn