Tập huấn ứng dụng trí tuệ cảm xúc trong giảng dạy

Chiều ngày 9/8/2018, trường Đinh Thiện Lý đã tổ chức buổi tập huấn Ứng dụng trí tuệ cảm xúc trong dạy học” dành cho toàn thể giáo viên trường.

Trí tuệ cảm xúc (EQ) là khả năng nhận biết, khai thác và sử dụng cảm xúc giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Với sự dẫn dắt của chuyên viên - diễn giả Nguyễn Thị Minh Tâm, buổi tập huấn đã giúp giáo viên trường Đinh Thiện Lý nhận diện về trí tuệ cảm xúc, nắm bắt các phương pháp, kỹ năng để quản lý cảm xúc hiệu quả và ứng dụng tính tích cực của trí tuệ cảm xúc vào trong hoạt động giáo dục học sinh.

9.8.2018 Tri tue cam xuc 4

9.8.2018 Tri tue cam xuc 4

Chuyên viên - diễn giả Nguyễn Thị Minh Tâm dẫn dắt buổi tập huấn tại trường Đinh Thiện Lý

9.8.2018 Tri tue cam xuc 4

9.8.2018 Tri tue cam xuc 4

Giáo viên Đinh Thiện Lý giao lưu, học hỏi cùng chuyên gia về trí tuệ cảm xúc

TRƯỜNG THCS & THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn