Trường Đinh Thiện Lý tập huấn hội nhập đầu năm học mới 2018-2019

Từ ngày 16/7 đến 27/7/2018, trường Đinh Thiện Lý đã tổ chức tuần tập huấn hội nhập dành cho toàn thể giáo viên, nhân viên trước thềm năm học mới 2018-2019.

Trong thời gian tập huấn hội nhập, bên cạnh những nội dung tổng quan về nhà trường trong năm học 2018-2019 được triển khai như: mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm, các chế độ, chính sách, tiêu chí đánh giá năng lực…, thì các chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên cũng được tiến hành dưới sự dẫn dắt của các chuyên gia trong và ngoài nước. Chuyên đề học tập hợp tác - cộng tác, phương pháp giảng dạy IBL, tổ chức lớp học đảo ngược của các chuyên gia Canada, chuyên đề đọc hiểu và diễn đạt dưới sự hướng dẫn của giáo sư Đài Loan, chuyên đề giảng dạy giá trị sống… đã đem đến cho các giáo viên những kiến thức và phương pháp thiết thực để nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy của mình.

27.7.2018 Tap huan hoi nhap 9

27.7.2018 Tap huan hoi nhap 9

Ban giám hiệu phát biểu về định hướng của nhà trường trong năm học mới

27.7.2018 Tap huan hoi nhap 9

27.7.2018 Tap huan hoi nhap 9

27.7.2018 Tap huan hoi nhap 9

27.7.2018 Tap huan hoi nhap 9

27.7.2018 Tap huan hoi nhap 9

27.7.2018 Tap huan hoi nhap 9

Giáo viên tham gia chuyên đề tập huấn cùng các chuyên gia trong và ngoài nước

27.7.2018 Tap huan hoi nhap 9

27.7.2018 Tap huan hoi nhap 10

Chụp ảnh lưu niệm sau khóa tập huấn

TRƯỜNG THCS & THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn