Nhà Trường

Tập huấn sơ cấp cứu đối với CB-GV-CNV trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý
Ngày 27 và 28 tháng 5, toàn thể giáo viên nhân viên Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý đã tham dự lớp tập huấn sơ cấp…

TRƯỜNG THCS & THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn