Tuyển dụng

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển Chuyên viên tư vấn hướng nghiệp với các thông tin như sau:

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển Nhân viên Kỹ thuật (Điện lạnh - Chiller) với các thông tin như sau:

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển NHÂN VIÊN HỌC VỤ với các thông tin như sau:

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển TỔ TRƯỞNG BẢO TRÌ SỬA CHỮA với các thông tin như sau:

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển NHÂN VIÊN THƯ VIỆN với các thông tin như sau:

Để chuẩn bị nhân sự cho năm học mới 2019-2020, Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển Giáo viên các bộ môn Toán, Ngữ văn, Sinh học, Tin học.

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH với các thông tin như sau:

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển NHÂN VIÊN QUẢN NHIỆM KÝ TÚC XÁ với các thông tin như sau:

Để chuẩn bị nhân sự cho năm học mới 2018-2019, Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển Giáo viên cơ hữu các môn Sinh học, Ngữ văn, Tin học, tiếng Anh, Toán học, Mỹ thuật, Lịch sử
và Giáo viên thỉnh giảng các môn Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Địa lý, Lịch sử, Âm nhạc. Thông tin cụ thể như sau:

Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển Trưởng phòng Công tác học sinh, phụ trách chỉ đạo và tổ chức các hoạt động giáo dục trong và ngoài trường nhằm giúp học sinh phát triển một cách toàn diện. Thông tin cụ thể như sau:

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn