Tuyển dụng

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH HOẠT ĐỘNG HỌC SINH với các thông tin như sau:

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển TỔ TRƯỞNG BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA với các thông tin như sau:

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển GIÁM THỊ với các thông tin như sau:

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển Nhân viên IT phần mềm với các thông tin như sau:

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển Nhân viên Thư viện với các thông tin như sau:

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển Nhân viên phụ trách hoạt động học sinh với các thông tin như sau:

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển Chuyên viên tư vấn hướng nghiệp với các thông tin như sau:

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển Nhân viên Kỹ thuật (Điện lạnh - Chiller) với các thông tin như sau:

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển NHÂN VIÊN HỌC VỤ với các thông tin như sau:

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển TỔ TRƯỞNG BẢO TRÌ SỬA CHỮA với các thông tin như sau:

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn