Tuyển dụng

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển Nhân viên IT phần mềm với các thông tin như sau:

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển Nhân viên Thư viện với các thông tin như sau:

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển Nhân viên phụ trách hoạt động học sinh với các thông tin như sau:

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển Chuyên viên tư vấn hướng nghiệp với các thông tin như sau:

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển Nhân viên Kỹ thuật (Điện lạnh - Chiller) với các thông tin như sau:

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển NHÂN VIÊN HỌC VỤ với các thông tin như sau:

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển TỔ TRƯỞNG BẢO TRÌ SỬA CHỮA với các thông tin như sau:

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển NHÂN VIÊN THƯ VIỆN với các thông tin như sau:

Để chuẩn bị nhân sự cho năm học mới 2019-2020, Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển Giáo viên các bộ môn Toán, Ngữ văn, Sinh học, Tin học.

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH với các thông tin như sau:

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn