Tuyển dụng

Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển Chuyên viên tâm lý học đường. Thông tin như sau:

Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển Chuyên viên tư vấn hướng nghiệp cho năm học 2018-2019. Thông tin cụ thể như sau:

Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển Giáo viên trợ giảng môn  Hóa, Lý cho năm học 2018-2019 như sau:

Nhằm đẩy mạnh giáo dục toàn diện cho học sinh, giúp các em không chỉ trang bị được năng lực vượt trội về học thuật và kỹ năng, mà còn có được phẩm chất và nhân cách cao đẹp của những công dân thế kỷ 21, Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển Trưởng nhóm và giáo viên giáo dục hành vi học sinh. Cụ thể như sau:

Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển Quản nhiệm Ký túc xá cho năm học 2018-2019 như sau:

Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển Nhân viên học vụ.  Thông tin cụ thể như sau:

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng đào tạo và đồng thời chuẩn bị cho sự ra đời của phân hiệu mới, chúng tôi cần tuyển vị trí Phó hiệu trưởng với các yêu cầu sau:

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn