Tuyển sinh 2018-2019

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh khối 6 và 10 năm học 2018-2019 như sau:

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo chủ trương tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 như sau:

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo chủ trương tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018-2019 như sau:

TRƯỜNG THCS & THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn