Văn bản giáo dục

Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
01/2017/QĐ-TTg 17/01/2017

Quyết định ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân cấp I, cấp II và cấp III

117/QĐ-TTg 25/01/2017

Quyết định Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”

26/2016/TT-BGDĐT 30/12/2016

Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học

27/2016/TT-BGDĐT 30/12/2016

Thông tư quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục

01/2017/TT-BGDĐT 13/01/2017

Thông tư hướng dẫn lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh thông qua nội dung các môn học trong chương trình giáo dục tiểu học, trung học cơ sở

02/2017/TT-BGDĐT 13/01/2017

Thông tư ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông

03/2017/TT-BGDĐT 13/01/2017

Thông tư ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

04/2017/TT-BGDĐT 25/01/2017

Thông tư ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông

05/2017/TT-BGDĐT 25/01/2017

Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

196/QĐ-BGDĐT 16/01/2017

Quyết định phê duyệt phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng”

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn