Văn bản giáo dục

Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
327/QĐ-BGDĐT 25/01/2017

Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển nghề công tác xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020

46/2017/NĐ-CP 21/04/2017

Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

57/2017/NĐ-CP 09/05/2017

Nghị định quy định về chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người đang học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống

giáo dục quốc dân

69/2017/NĐ-CP 25/05/2017

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục và đạo tạo

18/2017/QĐ-TTg 31/05/2017

Thông tư quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học

09/2017/TT-BGDĐT 04/04/2017

Thông tư quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành (sau đây gọi chung là ngành) đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ

10/2017/TT-BGDĐT 05/06/2017

Thông tư ban hành quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học

12/2017/TT-BGDĐT 19/05/2017

Thông tư quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

13/2017/TT-BGDĐT 23/05/2017

Thông tư quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn