Thứ hai, 25 Tháng 2 2019 00:00

01/2019/TT-BGDĐT

Viết bởi
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Đọc 34 thời gian

mới nhất từ Trường Đinh Thiện Lý

Xem thêm trong thể loại này: « 34/2018/TT-BGDĐT 02/2019/TT-BGDĐT »

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn