Thứ năm, 28 Tháng 2 2019 00:00

02/2019/TT-BGDĐT

Viết bởi
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đọc 29 thời gian

mới nhất từ Trường Đinh Thiện Lý

Xem thêm trong thể loại này: « 01/2019/TT-BGDĐT 03/2019/TT-BGDĐT »

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn