Thứ sáu, 05 Tháng 4 2019 00:00

04/2019/TT-BGDĐT

Viết bởi
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1

Đọc 43 thời gian

mới nhất từ Trường Đinh Thiện Lý

Xem thêm trong thể loại này: « 04/2019/TT-BGDĐT 06/2019/TT-BGDĐT »

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn