Thứ năm, 28 Tháng 3 2019 00:00

04/2019/TT-BGDĐT

Viết bởi
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở

Đọc 36 thời gian

mới nhất từ Trường Đinh Thiện Lý

Xem thêm trong thể loại này: « 03/2019/TT-BGDĐT 04/2019/TT-BGDĐT »

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn