Thứ sáu, 12 Tháng 4 2019 00:00

06/2019/TT-BGDĐT

Viết bởi
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Thông tư này quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

Đọc 148 thời gian

mới nhất từ Trường Đinh Thiện Lý

Xem thêm trong thể loại này: « 04/2019/TT-BGDĐT 07/2019/TT-BGDĐT »

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn