Thứ sáu, 31 Tháng 5 2019 00:00

1506/QĐ-BGDĐT

Viết bởi
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” của ngành Giáo dục

Đọc 189 thời gian Cập nhật Thứ năm, 26 Tháng 9 2019 11:32

mới nhất từ Trường Đinh Thiện Lý

Xem thêm trong thể loại này: « 07/2019/TT-BGDĐT 3364/GDĐT-VP »

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn