Thứ năm, 08 Tháng 11 2018 00:00

26/2018/TT-BGDĐT

Viết bởi
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Ban hành kèm theo Thông tư này quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Đọc 123 thời gian

mới nhất từ Trường Đinh Thiện Lý

Xem thêm trong thể loại này: « 25/2018/TT-BGDĐT 29/2018/TT-BGDĐT »

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn