Print trang này
Thứ hai, 24 Tháng 12 2018 00:00

29/2018/TT-BGDĐT

Viết bởi
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Thông tư này quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên; quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Đọc 122 thời gian

mới nhất từ Trường Đinh Thiện Lý