Thứ hai, 24 Tháng 12 2018 00:00

30/2018/TT-BGDĐT

Viết bởi
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Thông tư này Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam.

Đọc 106 thời gian

mới nhất từ Trường Đinh Thiện Lý

Xem thêm trong thể loại này: « 29/2018/TT-BGDĐT 31/2018/TT-BGDĐT »

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn