Thứ tư, 26 Tháng 12 2018 00:00

33/2018/TT-BGDĐT

Viết bởi
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Thông tư này hướng dẫn về nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm thực hiện công tác xã hội trong trường học

Đọc 12 thời gian

mới nhất từ Trường Đinh Thiện Lý

Xem thêm trong thể loại này: « 32/2018/TT-BGDĐT 34/2018/TT-BGDĐT »

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn