Thứ sáu, 28 Tháng 12 2018 00:00

34/2018/TT-BGDĐT

Viết bởi
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Nhật thực hành.

Đọc 42 thời gian

mới nhất từ Trường Đinh Thiện Lý

Xem thêm trong thể loại này: « 33/2018/TT-BGDĐT 01/2019/TT-BGDĐT »

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn