Văn bản khác

Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
2170/QĐ-TTg 11/11/2013

Quyết định phê duyệt Đề án giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020

12/2014/QĐ-UBND 13/03/2014

Quyết định ban hành Quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

07/2014/QĐ-UBND 11/02/2014

Quyết định ban hành quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

705/QĐ-TTg 25/05/2017

Quyết định ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

07/2017/NĐ-CP 25/01/2017

Nghị định quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

1235/QĐ-TTg 03/08/2015

Quyết định phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016 - 2020

56/2017/NĐ-CP 09/05/2017

Nghị định hướng dẫn Luật trẻ em 

155/2016/NĐ-CP 18/11/2016

Nghị định này quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

244/2016/TT-BTC 11/11/2016

Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp đối với trường hợp công dân Việt Nam, người nước ngoài yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

22/2013/CT-UBND 31/12/2013

Chỉ thị triển khai các biện pháp phòng ngừa cháy lớn tại thành phố Hồ Chí Minh

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn