Thứ tư, 15 Tháng 8 2018 00:00

03/2018/TT-BLĐTBXH

Viết bởi
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Đọc 128 thời gian

mới nhất từ Trường Đinh Thiện Lý

Xem thêm trong thể loại này: « 06/2018/TT-BNV 76/2018/TT-BTC »

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn