Thứ năm, 31 Tháng 5 2018 00:00

06/2018/TT-BNV

Viết bởi
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội

Đọc 168 thời gian

mới nhất từ Trường Đinh Thiện Lý

Xem thêm trong thể loại này: « 148/2018/NĐ-CP 03/2018/TT-BLĐTBXH »

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn